logo-wit

An Adriaens

Muziektherapeut

E-mail: an.adriaens@tobe-kempen.be
Tel.: +32 (0) 486 55 53 34

“Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare.”
Aldous Huxley

Muziektherapie is een non-verbale, ervaringsgerichte therapie. Het gaat over muziek beleven, elk op zijn manier. Via muziek kan worden gevoeld, gezongen, verteld, verklankt waar de woorden (nog) ontbreken of overstemmen. Dit kan gebeuren aan de hand van muziek beluisteren, bestaande muziek naspelen, improviseren, zingen, stem, ademhaling, liedjes schrijven, muzikale spelsituaties, etc.

Muzikaal zijn we allemaal. We hebben een eigen stem, klank, ritme,… Muziek bezit de kracht om met ieders eigenheid (terug) contact te maken en te ‘vertellen’ wat er binnenin leeft. Muziek in al zijn uitingen vormt de taal binnen muziektherapie. Een taal om contact te maken met wat er zich innerlijk afspeelt, te horen, voelen, te laten zijn en daarna ook verder te verkennen.

Als muziektherapeut bied ik naast een therapeutisch aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen, ook groepsactiviteiten aan die ondersteunend zijn voor je algemene welbevinden.

Voor wie?

Muziektherapie is voor iedereen. Wanneer je in het dagelijkse leven het gevoel hebt dat je uit evenwicht bent geraakt en/of er problemen zijn ontstaan, kan muziektherapie ingezet worden. In het bijzonder ondersteunend bij:

 • zich moeilijk kunnen uiten
 • angst
 • depressie
 • niet goed in je vel zitten
 • autisme
 • onverwerkte emoties
 • rouw
 • ontwikkelings- en gedragsproblemen
 • verstandelijke beperking
 • dementie
 • schokkende gebeurtenis of trauma
 • dieper liggende thema’s of levensvragen

Vooral los van enige diagnose of etiket luister ik naar je verhaal, maak ik tijd voor contact en ontmoeting en zoek ik mee naar de weg die bij je past.

Muziektherapie kan ook ondersteunend of verdiepend in samenwerking met andere vormen van therapie of begeleiding.

Groepsaanbod

Klankreis – (Aerial) Soundjourney

Klank is trilling. Die beweging kan gaan resoneren of trillen met andere elementen, ook in ons lichaam. Op deze manier kunnen blokkades in het lichaam worden opgeheven of vermeden en komen we terug in evenwicht en balans.
Een klankreis is een moment voor jezelf, even uit de stroom van de dag, … stilstaan en voelen wat er is in het hier en nu, ontspannen via adem, stem en klank.

We starten telkens met een eenvoudige lichaamsgerichte oefening om rustig bij jezelf te komen en een eerste stap naar ontspanning te zetten. Hierbij krijg je ook tips om deze in te passen in je dagelijkse leven. Daarna kan je liggend genieten van een klankreis. Laat je onderdompelen en meedrijven via de klanken en trilling van verschillende instrumenten en stem, en wordt “Effe gewoon zen”!
Bij de sessie worden verschillende instrumenten gebruikt: klankschalen, regenbuis, belletjes, ocean drum, gong, fluit, shruti, kalimba, shruti, stemvorken, … en de stem. De instrumenten worden bespeeld rond en over je heen terwijl je neerligt.
Je hoeft hier geen enkele specifieke achtergrond voor te hebben, enkel de intentie om een moment voor jezelf te nemen!

Ook individuele klanktherapie of klankreis op vraag voor een groep is mogelijk.

Ouder-kindrelaxatie

SAMEN MET JE KIND VERKENNEN WAT RUST KAN BRENGEN

Een reeks voor ouder/kind- duo waarbij je samen verschillende vormen van relaxatie verkent. Samen experimenteren met muziek en klank, samen luisteren, samen bewegen, samen ontdekken wat ontspannend voor je is … Een mix van speelse lichaamsgerichte en muzikale oefeningen. Soms wat meer actie, soms erg relax. Erg fijn om samen te doen en stimulerend in het onderling contact.

MUZIEK ALS TAAL is de rode draad, maar als taal in al zijn facetten en verbonden met andere elementen zoals beeld, beweging, …

Hoe graag we het als ouder ook willen; je kind behoeden voor alle tegenslagen in het leven is onmogelijk. Het leven gaat immers met ups en downs. We kunnen ze wel meegeven hoe rust en kalmte te vinden in stressvolle situaties én te vertrouwen op hun eigen gevoel en zo hun veerkracht vergroten. We kunnen hen handvaten aanreiken om steviger in het leven te staan. Daarnaast groeien en ontwikkelen kinderen door afgestemde aandacht. In de ouder-kindrelaxatie worden deze twee aspecten verbonden en ga je samen ontdekken wat er ontspannend voor je werkt. Samen op ontdekkingsreis dus…

Ouder-kindrelaxatie wordt aangeboden onder 3 vormen:

 • Kennismakingsreeks: In 2 opeenvolgende workshops ouder-kindrelaxatie ontdek je kort uiteenlopende manieren om samen te ontspannen.
 • Verdiepende reeks: In 5 workshops worden de verschillende werkvormen verder verkend en geoefend. Er is ook een aparte oudersessie, om in te gaan op de specifieke noden en vragen.
 • Individuele ouder-kindsessie: Op afspraak

Er is GEEN ENKELE MUZIKALE KENNIS NODIG om deel te nemen. Er wordt steeds gewerkt met kleine groepen en op leeftijd.

Stem en klank

Verken wat je stem te vertellen heeft en hoe je door stemexploratie en stembevrijding je dichter bij je authentieke zelf komt.

Onze stem is nauw verbonden met ons lichaam, en draagt ons eigen verhaal mee. Onuitgesproken frustraties, verdriet, onverwerkte emoties, … zetten zich vast als blokkades in onze stem. Misschien moest je wel altijd stil zijn, mocht je je stem niet laten horen en lijk je dit nu niet meer te kunnen?

Bij Stem en Klank maak je (terug) de verbinding van je lichaam en stem naar de buitenwereld zodat de energie terug kan stromen. Een greep uit de oefeningen: stemopwarming, ademhaling, klankcirkels, klankmassage, (chakra) klankmeditatie, werken met je naam, natuurlijk stembereik, stemvibratie in je lichaam, bewegings- en energieoefeningen met klank, …

Het gaat niet over mooi zingen, wel over jezelf toestemming geven om te klinken én dat ook effectief te doen! Groeien met Stem en Klank!

Stem en Klank wordt onder verschillende vormen aangeboden:

 • Losse themaworkshops
 • Verdiepende reeks in kleine groep
 • Individueel op afspraak

Thematische muzieksculpturen

Het werken met muzikale sculpturen is een eenvoudige en efficiënte manier om meer zicht te krijgen op situaties of vragen rond opleiding, werk, relaties, zingeving…

We gebruiken muziekinstrumenten om een beeld (sculptuur) in de ruimte neer te zetten. Zo zie je in één oogopslag wat er allemaal meespeelt en welke plaats alle elementen in het geheel hebben.

Door samen op de verschillende instrumenten te spelen, wordt ook meer hoor- en voelbaar wat er klinkt. Vervolgens kunnen we mogelijkheden tot verandering ontdekken en ermee gaan experimenteren.

De nadruk ligt op doen en niet op lange gesprekken en er snel de mogelijkheid om ter plekke te oefenen met nieuwe inzichten en gedrag.

Voor het bespelen van de instrumenten is geen enkele muzikale ervaring nodig.

Muzikale groeigroep

Een bijzondere verdieping van je persoonlijke proces met muziek als taal

Vanuit verschillende muziektherapeutische invalshoeken en methodieken verken je je persoonlijke thema’s om ze verder te exploreren, verdiepen en te laten groeien, binnen de veiligheid van een vaste groep. We vertrekken telkens vanuit het non-verbale om te verklanken, te beluisteren wat er innerlijk leeft, zodat dit naar buiten kan worden gebracht en verder verkend.

De werkvormen zijn uiteenlopend, afhankelijk van de noden van de groep en bieden afwisseling in actie/rust, non-verbaal/verbaal,… Enkele voorbeelden: vrije improvisatie, relaxatie, stem, ademhaling, muziek luisteren, … Het gaat hier niet om iets (muzikaal) te leren, maar om het gaan van je eigen groeiproces met muziek als taal.

Voor het bespelen van de instrumenten is geen enkele muzikale ervaring nodig.

Workshop voor je groep, school of bedrijf

Wil je horen wat er klinkt in je team? Een creatieve blik werpen op een bepaalde dynamiek, thema of vraag? Een muzikale teambuilding? Een dag vol muziek voor een gerichte doelgroep? Of gewoon een muzikale activiteit…?

Neem even contact op om samen te bekijken wat mogelijk is. Het aanbod kan volledig worden afgestemd op de vraag van je groep.

Bij Stem en Klank maak je (terug) de verbinding van je lichaam en stem naar de buitenwereld zodat de energie terug kan stromen. Een greep uit de oefeningen: stemopwarming, ademhaling, klankcirkels, klankmassage, (chakra) klankmeditatie, werken met je naam, natuurlijk stembereik, stemvibratie in je lichaam, bewegings- en energieoefeningen met klank, …

Individueel aanbod

Meer info over het aanbod individuele muziektherapie in Tielen vind je terug op: www.vlinderklanken.be

Er wordt voorafgaand steeds een intakegesprek gepland. Het groepsaanbod kan ook gericht worden ingezet binnen individuele muziektherapie.

Praktisch

LOCATIE:

 • Groepsaanbod: Groepsactiviteiten gaan door bij ToBe Kempen in Turnhout en Vlinderklanken in Tielen.
 • Individueel aanbod: Individuele afspraken gaan door in de privé-praktijk in Tielen, op woensdag en vrijdag.

TARIEVEN:

 • Groepsaanbod: Tarieven variëren en staan vermeld bij het aanbod in de agenda.
 • Individuele muziektherapie:
  • Intake – Individuele sessie: 50 € – 1u
  • Ouder-kindsessie: 50 € – 1u
  • Klanktherapie: 65€ – 90 min.
  • Thematische muzieksculpturen: 65€ – 90 min.
 • Aanbod op vraag: Neem contact op via an.adriaens@tobe-kempen.be of bel +32 (0) 486 55 53 34

Muziektherapie wordt gedeeltelijk terugbetaald door het Partena ziekenfonds. Meer info: www.partena.be

Over An Adriaens

Samen met mensen op weg gaan en luisteren naar hun verhaal is voor mij een kernwaarde. Daarnaast is ook muziek spelen een rode draad in mijn leven, die ik graag verbind met hulp verlenen. Muziek is voor mij een taal, die zicht-, hoor- en bespreekbaar maakt wat anders verborgen blijft. En dus ging (en ga) ik op zoek naar mogelijkheden om die taal beter te ‘spreken’. Piano is mijn trouwste helper binnen muziektherapie. Stem en klank resoneren hier echter ook prima bij! Daarnaast werk ik vanuit diverse invalshoeken om muzikale bouwstenen lichaamsgericht in te zetten.

Vanuit mijn werkervaring als (thuis)begeleider en muziektherapeut heb ik een bijzondere affiniteit met situaties waarbij contact en ontmoeting met jezelf of de ander niet (meer) vanzelfsprekend is: oa. dementie, verstandelijke beperking, autisme, psychische kwetsbaarheid, psychose, burn-out, depressie, opvoedings- en ontwikkelingsvragen, gedragsproblemen, trauma …

Opleiding:
2000: Bachelor Orthopedagogie aan Plantijn Hogeschool – Antwerpen
2014: Bachelor-na-Bachelor Creatieve Therapie – Muziektherapie aan Arteveldehogeschool – Gent
2019: Opleiding Sound Healer – Harmonic Sounds, The Association of Sound Therapy

Korte opleidingen:
Diverse opleidingen rond stem/klank, Bijscholingen muziektherapie, Traumaverwerking, Suïcidepreventie, Verbindende communicatie, Autisme, Gezinsbegeleiding, …

Bestuurslid van BVCT-ABAT vzw, Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie.

Print Friendly, PDF & Email