fbpx

Martine Schrage | Mindfulness

martineschrage

Martine Schrage | Mindfulness

Mindfulness training is een oefening in leren omgaan met stress, emoties en spanning. Het kan helpen bij piekeren, depressiviteit, slaapproblemen, lichamelijke klachten, stress.

In mindfulness training leren we hoe we steeds weer de rust en helderheid in onszelf kunnen opzoeken. Wanneer het leven ons deze rust niet gunt, leren we zo goed mogelijk om te gaan met wat er gebeurt. Lichaam, gevoelens, gedachten en communicatie zijn daarbij belangrijke thema’s.

Mindfulness is iets waar je je in oefent

Mindfulness training is iets van dag tot dag, van leuke dagen en van rotdagen. Mindfulness trainen is alleen maar mogelijk met grote mildheid en (zelf)respect. Bij mindfulness training maak je jezelf te vriend, krijg je gevoel voor je eigen reacties al dan niet in spannende stressvolle situaties.

We gaan vaak over grenzen zonder dat in de gaten te hebben, we worden er zelfs toe aangemoedigd in deze maatschappij. Mensen zetten zichzelf onder druk en laten zich onder druk zetten.

Het is lastig om niet te bezwijken voor die maatschappelijke druk. De drukte van je leven zorgt voor een soort bewustzijnsvernauwing waarin veel onzichtbaar blijft. Deze stress laat sporen na. Maar je lichaam liegt nooit, je lichaam is altijd eerlijk en confronteert je met de werkelijkheid. Daar zal je het altijd mee moeten doen.

Mindfulness training

In de mindfulness training werken we met eenvoudige oefeningen gericht op tot stilstand komen, kijken naar en omgaan met wat zich aandient.

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2,5 uur, waarvan de eerste 6 gespreid over de 8 weken, en een terugkomsessie die je vrij kunt kiezen uit het aanbod.

Klik hier voor de exacte data

Bij de training hoort een werkboek.

Voor wie?

Deze training richt zich tot mensen die niet alleen maar passief willen afwachten, maar zelf actief willen bijdragen aan hun eigen welzijn. De training vraagt een grote eigen inzet. Het echte leren gebeurt tijdens het dagelijkse oefenen thuis. Wie deelneemt verbindt zich om gedurende deze acht weken minstens drie kwartier per dag voor zichzelf te reserveren en thuis te oefenen.

De training is geen op zichzelf staande behandeling van lichamelijke of psychische problemen. Het kan wel een ondersteuning zijn. Met mindfulness leer je stoppen en kijken. Naar de gedachten, je gevoelens, naar het contact met je ademhaling, met je lichaam. Dat is niet vanzelfsprekend, dat vraagt oefening en mildheid. Het is belangrijk om jezelf nooit te forceren of te laten forceren. Meditatie is jezelf nabij zijn. In je pijn, zonder moeten, zonder afwijzen, met mateloze mildheid.

Mindfulness voor zorgverleners

Artsen en andere zorgverleners zijn betrokken, bevlogen en hebben een grote inzet. Ze werken vaak onder druk en voelen grote verantwoordelijkheid om patiënten te helpen en hun werk veilig, correct en naar tevredenheid van alle partijen uit te voeren.
Door hun maatschappelijke positie worden zij bovendien vaak als rolmodel gezien. Mindfulness is een goede manier om ondanks deze druk weer gemakkelijk tot zichzelf kunnen komen en hun rol op ontspannen wijze kunnen vervullen. Thema’s als veiligheid, voorkomen van fouten en grenzen zijn daarvan belangrijke aspecten.

Door gebrek aan aandacht (niet te zien, selectief blind of doof te zijn, geen open geest te hebben en niet aanwezig te zijn), neemt het risico op fouten toe. In de zorg hebben we soms te maken met heftige situaties en emoties. Het feit dat alle deelnemers deze wereld goed kennen, biedt de veiligheid om moeilijke zaken te kunnen delen, juist omwille van de herkenbaarheid.

We gaan vaak over grenzen zonder dat in de gaten te hebben, we worden er zelfs toe aangemoedigd in deze maatschappij. Mensen zetten zichzelf onder druk en laten zich onder druk zetten. De drukte van het leven zorgt voor een soort bewustzijnsvernauwing waarin veel onzichtbaar blijft. In mindfulness leren we bereid te zijn om echt te kijken.

Mindfulness oefenen is een radicale daad van geestelijke gezondheid. Het maakt de weg vrij voor leren en groeien. De oefeningen kunnen bijdragen aan een gezonder evenwicht in je persoonlijk leven en je werk, in het vinden van de juiste balans tussen zorg voor jezelf en zorg voor anderen.

Ik hoop u daar te mogen ontmoeten?

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2 uur, waarvan de eerste 6 gespreid over de 8 weken, en een terugkomsessie die je vrij kunt kiezen uit het aanbod. Bij de training hoort een werkboek.

Klik hier voor de exacte data.

*zorgverleners: Artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, psychologen, apothekers, maatschappelijk werkers, kinesisten,…

Afspraak maken

Per mail naar martine.schrage@tobe-kempen.be.

Over ToBE Kempen

Onder de vorm van co-working space bieden wij ruimtes aan waar lesgever en lesnemer, waar therapeut en patiënt mekaar gemakkelijk kunnen vinden in een aangename omgeving.

Bij ToBE werkt iedere therapeut/lesgever vanuit zijn eigen ervaring onder 1 zelfde visie en concept waar gezondheid, welzijn en co-working centraal staan. Een plaats waar je kan groeien en ontwikkelen naar je authentieke zelf of van hieruit kan gaan creëren. We zijn wie we zijn! En als we echt kunnen zijn wie we zijn gaat alles zoveel gemakkelijker. Vanuit ons eigen ik kunnen we veel meer dan we denken. We brengen alles in beweging en dat is gewoon zo fijn.