Alle activiteiten

THEATER - ATELIER

30 september 2024 - 22 december 2024
13:00u
ToBe-Kempen
€ 300 p.p.

Ga je graag aan de slag met je eigen woorden en verhalen? Je hoeft geen ervaring te hebben in de podiumkunsten (woord, zang, dans, …). Je moet alleen maar zin hebben, het mag kriebelen of enkel een verlangen gehoord te worden. Het kan allemaal een reden zijn om deel te nemen Wil je je stem laten horen in deze snel veranderende samenleving? Wil je met een positief verhaal de aandacht vragen voor de problemen waarmee je elke dag wordt geconfronteerd? Dan is dit atelier misschien wel iets voor jou.

Door middel van monologen en dialogen geven we samen opnieuw betekenis aan de voorstelling van jouw leven en het geloof dat iedereen een rol kan spelen.

We maken taboeonderwerpen bespreekbaar, zetten aan tot nadenken en tot actie ondernemen en geven we ruimte aan stemmen die niet gehoord worden.

 

Door actuele thema’s spelend te onderzoeken, creëren we een kader voor actieve participatie, repeteren we voor het echte leven en groeien collectief inzichten die kunnen leiden tot verandering.

 

Participatief Drama

Paricipatief drama werd ontwikkeld door de Braziliaanse regisseur Augusto Boal die met zijn ‘Theater van de Onderdrukten’ interactieve spel - en presentatietechnieken inzette voor sociale verandering.

Vandaag wordt Participatief drama wereldwijd ingezet in sociale-wetgevende-culturele en onderwijs instellingen.

 

KURT VERVLOET

Ik ben speler, theatermaker, docent, kunstenaar en zet me in om recht te proberen maken wat krom is.

 

Taal, theater, beelden en participatief drama zijn mijn vorm en hiermee breng ik beweging waar stilstand is, open ik wat op slot zit en breng ik verdieping onder het oppervlak.

 

Ik wil de stemmen versterken van diegenen die vaak niet gehoord worden, en samen met hen op zoek gaan naar hun eigen stem en om zo zichtbaar te maken wat zich toont in de schaduw.

Participatief drama is een proces in drie stappen.

 

STAP 1: DE SPELLEN brengen fantasie en creativiteit aan de oppervlakte, doorbreken gewoontes, scherpen zintuigen aan en halen persoonlijke talenten naar boven en zorgen voor groei van sociale competenties, leren je omgaan met het maken van fouten en stimuleren sociale cohesie.

 

‘We zien jaar na jaar het fysieke bewustzijn bij jonge mensen krimpen… Lichaamsexpressie en stemgebruik zijn nog nauwelijks aanwezig. Het is een zorgwekkende evolutie en zeer bepalend voor hoe men in het leven staat... Spellen zijn een veilige manier om het lichaam weer te laten participeren. Een spel bij aanvang van een activiteit verhoogt de concentratie. Als afsluiter zorg je ervoor dat je aandacht en waarde geeft aan dat waarrond je gewerkt hebt.’ 

 

Uit: Het grote Wilderboek van Rebecca Huys

 

STAP 2: VAN SPEL NAAR BEELDEN

Als je wilt weten hoe iemand ‘denkt en voelt’ over een onderwerp kan gesproken taal een drempel zijn. Mensen geven immers snel sociaal wenselijke antwoorden. Maar je wil natuurlijk graag weten wat ze écht voelen bij onderwerpen waar ze mee worstelen. Wat houdt hen bezig?  Vriendschap? Identiteit? Groepsdruk? Sociale media?… En waarom?

Je kan lang praten en nog niets weten. Maar als je vraagt: kan je een beeld maken van hoe het besproken onderwerp er voor jou uitziet, geraak je snel naar de essentie.

 

Door beeldcomposities te maken en die samen ‘te lezen’. Door aan elkaar te laten zien hoe je over bepaalde zaken denkt of voelt, kom je tot een ander soort taalgebruik, een gelijkwaardige dialoog. Leerlingen krijgen het gevoel dat ze gezien en gehoord worden en er ontstaat wederzijds respect.

 

Het is een goede manier om taboe onderwerpen die tot spanningen leiden te ‘ontmijnen’ of conflicten en dilemma’s helder krijgen.

 

STAP 3: VAN BEELD NAAR SPEL

Zijn er in de klas beelden gemaakt die aansluiten bij situaties die op school spelen? Dan kunnen de leerlingen die beelden uitwerken tot een ‘Forumscène’.

 

Forumspel heeft als doel zaken die verandering behoeven te verkennen en te verbeelden. Dit gebeurt vanuit persoonlijke en herkenbare verhalen waardoor je aansluiting krijgt met de belevingswereld van leerlingen. Forumspel heeft als kenmerk dat het theater-didactische technieken inzet om tot actieve participatie en dialoog te komen.

 

Een Forumscène toont een onopgelost conflict.

 

Aanwezigen krijgen tijdens een inspringgedeelte de mogelijkheid om zelf in te grijpen en het conflict op te lossen. Dit gebeurt door op kritieke momenten het spel te stoppen en aan de kijkers te vragen: wat zou jij doen is zo’n situatie? Van zodra iemand reageert wordt er gevraagd de scene te spelen volgens die visie. Maar het gaat niet alleen om wat je zelf kan doen, ook om wat je samen kan doen. Wat doe je als je ziet dat iemand in de problemen komt? Wat doe je als je ziet dat niemand reageert? Waar kunnen we samen reageren om een situatie een andere wending te geven?

 

Er is nooit één goede oplossing, er zijn verschillende uitwerkingen mogelijk! Dit zorgt voor een directe leerervaring waarbij leerlingen fysiek, emotioneel en mentaal betrokken zijn. De aansporing om verandering te brengen door eigen handelen en het stimuleren van het eigen handelen sluit aan bij burgerschapscompetenties.

 

Ben je op zoek naar handvaten tot meer ruimte voor persoonlijke begrenzing en wederzijdse toestemming in relatie met jezelf en anderen?

In deze 10 lessen reeks plus voorstelling gaan we hiermee aan de slag

 

Aanmelden voor dit evenement

Totaalprijs:300