Visie & Filosofie

Zelfstandigen die hier een ruimte huren bevinden zich in een netwerk van versterkende collega’s. Dat maakt dat er snel geschakeld kan worden tussen verschillende disciplines en om vernieuwende samenwerkingen vorm te geven, zowel binnen het platform als daarbuiten.

Filosofie

Onze filosofie is gestoeld op gezondheid, ontwikkeling en groei. We hanteren een holistische benadering van gezondheid – alles is met elkaar verbonden. Daarnaast hechten we waarde aan het voorkomen van gezondheidsklachten, waar mogelijk.

Groei en ontwikkeling zijn belangrijke peilers binnen ToBe-Kempen: de ontwikkeling van personen (persoonlijke groei), de ontwikkeling van bedrijven (professionele groei) en de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden (uitbreiden van netwerk). We streven ernaar om ‘over disciplines heen’ te werken en zoeken onder meer samenwerkingen op met ziekenhuizen, overheidsinstanties, bedrijven en vzw’s. Wij geloven dat we op deze manier samen kunnen werken aan een gezonde samenleving.

De ruimte biedt een plek voor individuele groei voor eenieder die hier binnenkomt. Het is een ruimte voor creatie en vernieuwing. Een plek waar iedereen welkom is en wordt gezien. Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en kan groeien. Waar innerlijke, authentieke kracht naar boven komt.

Met ToBe-Kempen willen we een omgeving zijn waarbinnen alles  in beweging kan worden gebracht.